بزرگترين مرجع پايان نامه، تحقيق، پروژه، سوال امتحاني و ...
دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته حقوق دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۰-۸۹

فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) می باشد.
برای باز کردن 
نمونه سوالات  پیام نور بهتر است از برنامه ادوب اکروبات ۹ استفاده کنید.
اگر برنامه لازم را ندارید می توانید از گزینه View استفاده کنید

1212177.pdf
View Download
متون حقوقی 1 به زبان خارجه  208k
1212178.pdf
View Download
متون حقوقی 2 زبان خارجی تخصصی  204k
1217149.pdf
View Download
بزهکاری اطفال 1  254k
1220286.pdf
View Download
عربی  227k
1220287.pdf
View Download
اصول فقه 1  295k
1220288.pdf
View Download
متون فقه 1  280k
1220289.pdf
View Download
متون فقه 2  286k
1220290.pdf
View Download
اصول فقه 2  184k
1220291.pdf
View Download
متون فقه 3  286k
1220292.pdf
View Download
متون فقه 4  182k
1220293.pdf
View Download
قواعد فقه 1  277k
1220294.pdf
View Download
آیات الاحکام  299k
1220295.pdf
View Download
قواعد فقه 2  233k
1221037.pdf
View Download
مبانی علم اقتصاد  314k
1221038.pdf
View Download
مالیه عمومی  227k
1223020.pdf
View Download
مقدمه علم حقوق  184k
1223021.pdf
View Download
حقوق جزای عمومی 1  338k
1223022.pdf
View Download
حقوق اساسی 1  275k
1223023.pdf
View Download
حقوق مدنی 1  238k
1223024.pdf
View Download
حقوق جزای عمومی 2  338k


1223025.pdf
View Download
حقوق بین الملل عمومی 1  405k
1223026.pdf
View Download
آئین دادرسی مدنی 1  278k
1223027.pdf
View Download
حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت  232k
1223028.pdf
View Download
حقوق جزای عمومی 3  242k
1223029.pdf
View Download
حقوق تجارت 1 اشخاص  236k
1223030.pdf
View Download
حقوق اساسی 2  395k
1223031.pdf
View Download
حقوق اداری 1  223k
1223032.pdf
View Download
حقوق مدنی 3  293k
1223033.pdf
View Download
جرم شناسی  185k
1223034.pdf
View Download
حقوق جزای اختصاصی 1  333k
1223035.pdf
View Download
حقوق اداری 2  182k
1223036.pdf
View Download
حقوق جزای اختصاصی 2  167k
1223037.pdf
View Download
حقوق بین الملل عمومی 2  259k
1223038.pdf
View Download
کیفر شناسی  132k
1223039.pdf
View Download
حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قرادادها  234k
1223040.pdf
View Download
حقوق تجارت 2  330k
1223041.pdf
View Download
مدنی 5 خانواده  275k
1223042.pdf
View Download
آیین دادرسی مدنی 2  284k
1223043.pdf
View Download
آیین دادرسی کیفری 1  186k
1223044.pdf
View Download
حقوق بین الملل خصوصی  234k

1223045.pdf
View Download
حقوق کار  342k
1223047.pdf
View Download
مدنی 6 عقود معین قسمت الف  335k
1223048.pdf
View Download
پزشکی قانونی  230k
1223049.pdf
View Download
آئین دادرسی کیفری 2  166k
1223050.pdf
View Download
حقوق جزای اختصاصی  289k
1223051.pdf
View Download
حقوق ثبت   228k
1223052.pdf
View Download
بین الملل خصوصی 2  238k
1223053.pdf
View Download
آیین دادرسی مدنی 3  283k
1223054.pdf
View Download
حقوق مدنی 7 عقود معین قسمت ب  274k
1223055.pdf
View Download
حقوق سازمانهای بین المللی  234k
1223056.pdf
View Download
حقوق تجارت 3  282k
1223057.pdf
View Download
رویه قضایی  229k
1223059.pdf
View Download
حقوق مدنی 8 شفعه وصیت وارث  279k
1223060.pdf
View Download
ادله اثبات دعوی  233k
1223061.pdf
View Download
حقوق تجارت 4  270k
1223062.pdf
View Download
حقوق تطبیقی  182k
1223063.pdf
View Download
حقوق بیمه  182k
1223180.pdf
View Download
حقوق جزای بین الملل ایران  178k
1223186.pdf
View Download
حقوق بشر در اسلام  279k